Snäckor

Snäckor är sniglar med hus, snäckor utan hus kallas sniglar... Och alla äro de snäckor!